Cum se produce o bijuterie

Cum se produce o bijuterie.  Producția de bijuterii din zilele noastre este o îmbinare fină dintre unele metode manuale tradiționale și tehnicile cele mai moderne și mai avansate ale momentului, ce au la bază tehnologii superioare ce permit prelucrări, finisări și montări moderne, de un grad de finețe ce nu poate fi atins doar prin prelucrări manuale.

Din vremuri imemoriale se spunea că bijuteria este o artă care combină aspecte din toate celelalte arte – același lucru este valabil şi astăzi, doar că se poate adăuga că este și o tehnologie în care se folosesc metode din multe alte tehnologii. Prelucrarea tradiționala a unei bijuterii implică topirea și turnarea metalului în mediu deschis, ceea ce duce la obținerea unui metal cu un anumit grad de porozitate, iar șlefuirea și finisarea metalului în mod manual integral duce la creșterea manoperei cauzată de ore multe de lucru, dar induce și anumite grade de imperfecțiune, mai ales în cazul simetriilor perfecte necesare la unele modele.

Totodată, șlefuirea și prelucrarea manuală generează pierderi tehnologice (pilitură și resturi metalice) mai mari, inducând totodată costuri mai ridicate. În același timp, prin prelucrare manuală nu se pot realiza bijuterii de complexitate ridicată aşa cum sunt cerințele clienților din ziua de azi. De aceea, prelucrarea manuală și artizanală integral nu mai constituie în prezent un avantaj rămânând apreciate doar la nivelul nostalgicilor sau al celor fără pretenţii deosebite pentru finisaje, monturi şi lustruiri exemplare ale bijuteriilor căutate.

Prelucrarea modernă, în schimb, are la bază tehnologii avansate şi pe bază de aparatură tehnică ce conferă posibilitatea de a realiza detalii, prelucrări, suduri, monturi şi finisări ce nu pot fi atinse doar prin prelucrare manuală, însă nu o exclude total, având rolul ei determinant în realizarea completă a unei bijuterii desăvârşite şi moderne.

Cum se produce o bijuterie

Cum se produce o bijuterie

De la crearea mai întâi a unui model computerizat cu detalii atât de fine încât mâna omului nu le-ar putea realiza cu unelte tradiţionale şi apoi la realizarea unui prim model-master din ceară epoxidică specială, realizat pe o maşină cu depunere micronica în 3D, urmată de etapele de realizare a matriţelor succesive, până la turnarea în mediu izolat, cu maşini de turnare programabile, cu inducţie, în vid şi în gaz inert şi până la suduri cu argon sau cu laser, suduri de mare fineţe şi detalii, toate aceste etape aparţin unor tehnologii moderne, adaptate cerinţelor din ce în ce mai sofisticate şi mai elevate ale clienţilor moderni, ce nu mai doresc doar o simplă piesă din aur încrustată cu pietre preţioase, ci pur şi simplu doresc o bijuterie exclusivistă, superbă şi preferabil inimitabilă, deci exclusivă.

Chiar şi cu metodele cele mai moderne, realizarea unei bijuterii nu este deloc un proces simplu, ci o înlănţuire de etape tehnologice foarte minuţioase, ce implică atât mecanică fină şi mini-lacatuserie, sudură superioară (hidrolizare, argon şi laser), cât şi metalurgie cu metale preţioase, până la micro-tintuirea pietrelor preţioase la microscop. Constantin-Silver.ro. Îţi prezintă etapele generale din fluxul tehnologic de realizare şi producere a unei bijuterii moderne, bijuterii pe care Constantin-Silver.ro le oferă clienţilor săi.

REALIZAREA MODELULUI MASTER COMPUTERIZAT

Cu ajutorul programelor de “arhitectură” computerizată CAD se crează şi se concept detaliile amănunţite ale viitoarei bijuterii, în formă virtuală, dar pe baza căreia se va obţine primul model master din ceară.
– O “imprimantă” specială realizează modelul tridimensional perfect identic cu cel creat în programul computerizat, prin depuneri micronice dintr-o ceară specială, repetate succesiv până la obţinerea modelului din ceară creat iniţial virtual – acesta este prima primă etapă a viitoarei matriţe a modelului master, din care se obţine apoi un model din metal preţios în care se va ţintui (se va monta, incrustă) o piatră preţioasă.

REALIZAREA MATRIŢEI INJECTATE

În anumite situaţii, când există un model master realizat din metal se trece direct la etapa de realizare a matriţei din cauciuc special (ce are un conţinut majoritar de latex-cauciuc natural), iar în caz contrar se va realiza pomul din ceară pentru turnarea în metal, din care apoi se va prelucra şi şlefui viitorul model master din metal, după care apoi va fi realizată matriţă din cauciuc pentru a realiza apoi modele din ceară în vederea turnării modelelor din metal preţios.
– Modelul master din metal se va plasa ca într-un sandwich între mai multe straturi de cauciuc natural, pregătite minuţios în prealabil, ce se vor vulcaniza la temperaturi programabile de 300-500°C într-o formă specială şi într-un vulcanizator automatizat. Prin vulcanizare straturile de cauciuc se lipesc între ele, copiind toate detaliile modelului master din metal, în cele mai mici detalii.
– Prin vulcanizare forma de cauciuc devine o matriţă în negativ a modelului de la care s-a pornit, matriţă în care se injectează sub presiune un alt tip de ceară specială, luând naştere un model identic cu cel metalic iniţial, dar din ceară.

REALIZAREA POMILOR DIN CEARĂ

Din toate modele din ceară executate, fie maşterele create direct de “imprimantă” CAD, fie maşterele injectate, se concepe un pom din ceară în care sunt prinse acele modele din ceară, după care se introduce pomul într-un cilindru metalic peste care se toarnă în vacuum o pastă ce se va solidifica şi va copia toate detaliile modelelor din ceară, devenind în acest fel o multi-matrita a modelelor din ceară. În funcţie de câte modele de bijuterii din ceară se lipesc în pom, se poate obţine un pom mai mare de modele din ceară, sau mai mic.

TURNAREA METALULUI PREŢIOS

Cilindrii astfel obţinuţi sunt introduşi într-un cuptor computerizat ce este programat la un ciclu secvenţial de coacere la temperaturi foarte ridicate a cilindrilor şi pregătirea pentru parametrii optimi de turnare, din care rezultă şi topirea cerii, cilindrul rămânând gol în interior, dar cu toate detaliile modelelor din ceară impregnate din nou în negativ. Timpul de coacere poate fi între 12 şi 18 ore.

În momentul atingerii parametrilor de turnare optimi cilindrii sunt introduşi în maşina de turnare cu inducţie, în vid şi sub gaz inert, unde turnarea automată a metalului se face la presiune şi temperaturi programate, metalul rezultat fiind de cea mă bună calitate posibilă.

Cilindrul umplut cu metal se răceşte după turnare în baie de apă, ceea ce provoacă şi autocuratarea cilindrului de pastă întărită prin uscare şi coacere, datorită barbotării apei fierbinţi, lăsând la iveală pomul din metal obţinut prin turnarea în cilindrul matrita-negativ, dar încă necurăţat perfect de pastă solidificată peste metal în unele locuri.

Pentru a fi curăţat de pastă solidificată, pomul din metal este curăţat sub jet de apă de minim 120-160 bari, eliminându-se toate urmele de pastă, după care este introdus într-o soluţie de decapare, pentru curăţarea suprafeţei metalice de orice eventuală zgură generată de metalul incandenscent, urmată de o curăţare suplimentară într-o baie cu ultrasunete.

După decapare pomii din metal preţios sunt pregătiţi să intre în etapele tehnologice de prelucrări prin debitare, micro-aschiere, micro-lacatuserie, sudură, micro-finisare şi lustruire. Toate aceste etape sunt realizate printr-o combinaţie de lucrări automatizate, semiautomatizate şi manuale din care rezultă pregătirea bijuteriilor pentru etapele de ţintuire, de încastrare a pietrelor preţioase.

DEBITAREA, ŞLEFUIREA ŞI FINISAREA BIJUTERIILOR

Pomii sunt debitaţi, separându-se bijuteriile de resturile metalice, iar bijuteriile sunt apoi prelucrate manual, cu fineţe artizanală şi precizie maximă pentru a se pune în valoare cât mai exact detaliile şi formele create pentru modelele respective.
Astfel de operaţiuni implică atât şlefuire manuală, dar şi asistată de micromotoare biax cu micro-freze, perii şi pâsle speciale, precum şi suduri diverse, în funcţie de tipul de operaţiune sau de rezultatul urmărit putând fi executate suduri cu flacără de hidrogen (la 3.000°C), suduri reci în mediu de argon (gaz inert) şi chiar suduri cu laser.
Finisarea şi lustruirea finală, înainte de pregătirea bijuteriilor pentru ţintuirea pietrelor, poate fi făcută automatizat la maşini speciale de lustruit în masă, dar şi manual în unele cazuri, sau se pot realiza finalizări manuale ale operaţiunilor de lustruire, după care se fac verificările de calitate intermediare.

ŢINTUIREA PIETRELOR PREŢIOASE

Ţintuirea, sau încrustarea pietrelor preţioase este un cumul de operaţiuni meticuloase şi extrem de precise prin care pietre preţioase de la 1,0 mm în sus sunt fixate în metal preţios prin metode manuale, mecanice sau pneumatice, asistate de unelte micro-mecanizate.

În fază de pregătire pentru ţintuire, tintuitorii analizează foarte atent şi în detalii, atât cu ajutorul lupelor, dar şi al microscoapelor, cavităţile în care trebuie prinse pietrele preţioase, calculând cu precizie micronica locul fixărilor pietrelor şi paşii de urmat pentru fixarea precisă şi în siguranţă maximă a pietrelor preţioase.

Tipurile cele mai meticuloase de ţintuire, dar şi foarte spectaculoase ca efect optic şi estetic sunt cele de tip pave, cu succesiune de mai multe pietre de mici dimensiuni ţintuite astfel încât să acopere suprafeţele metalice, complet sau aproape complet cu pietre preţioase. Ţintuirile pietrelor preţioase de dimensiuni între 0,8-3,0 mm se numesc micro-pave şi pentru a avea o precizie maximă se fac numai cu ajutorul microscopului şi a unor unelte de ţintuire pneumatice foarte precise.

Finalizarea ţintuirii implică finisarea precisă a întregii zone prelucrate şi verificarea intermediară a calităţii, astfel încât suprafeţele metalice din jurul pietrelor preţioase ţintuite să rămână impecabile şi strălucitoare, sporind reflexia luminii către şi dinspre pietrele preţioase, punându-le în valoare şi mai mult. Durabilitatea ţintuiri pietrelor preţioase este verificată atent şi minuţios prin metode specifice, inclusiv cu ultrasunete, astfel că nicio bijuterie care nu are punctaj maxim la testele de verificare nu trece în fazele tehnologice următoare.

GRAVAREA BIJUTERIILOR

Verighetele, inelele de logodnă sau oricare bijuterie pot fi gravate atât manual,
Mecanic cât şi electronic. – Gravarea manuală se face folosind unelte de gravare, dar pentru a face o gravură cât mai precisă şi fină se realizează cu ajutorul microscopului. – Gravarea mecanică se face folosind maşini de gravat cu cap de diamant, sau chiar electronic, cu maşini de gravat cu laser, în funcţie de complexitatea, dimensiunea, şi formă bijuteriei care trebuie gravată.

PLACAREA AURULUI 

Pentru sporirea strălucirii, sau în cazul unor modele formate din două culori sau mai multe de aur, sau pentru a obţine diverse efecte de design al bijuteriilor, se foloseşte metoda de placare galvanică cu aur, cu rodiu, sau cu rodiu negru. Mai există şi metode de placare cu rodiu (rodinare) maro sau chiar şi în alte nuanţe.

Placarea cu aur galben peste suprafaţa metalică din aur galben este o metodă de a duce la maxim gradul de perfecţiune al strălucirii unei bijuterii exclusiviste de calitate, metoda folosită de toate casele celebre de bijuterii. – Placarea cu rodiu a suprafeţelor din aur alb este necesară în cazul bijuteriilor exclusiviste pentru a le intensifica la maxim nuanţă de alb metalic, întrucât aurul alb este un aliaj obţinut din amestecul aurului (galben) cu metale albe (preponderent paladiu) şi nuanţa iniţială nu este perfect albă. Prin placarea cu rodiu, rodiul fiind un metal preţios alb şi cu o strălucire şi culoare inegalabile, se obţine o suprafaţă cu o strălucire de un aşa-zis alb-metalic desăvârşită.

Placarea cu rodiu negru, sau maro, este aplicată în situaţiile când bijutierul doreşte să creeze bijuterii cu design aparte în zonele metalice în care sunt ţintuite diamante negre de pildă, pentru a obţine o culoare metalică neagră, sau în cazul diamantelor champagne ca să fie ţintuite în metal de culoare maro metalic, ori chiar pentru efectul invers, pentru accentuarea fondului metalic în contrast cu culoarea pietrelor preţioase.

În oricare din cazurile de placare, bijutierii de elită oferă serviciile de re placare ale bijuteriilor după anumite perioade în care stratul micronic placat se poate estompa datorită atingerii de diverse obiecte ce intră în contact cu bijuteriile.

VERIFICAREA CALITĂŢII FINALE

Nicio bijuterie nu este trimisă spre vânzare fără a trece printr-o fază finală de verificare foarte amănunţită şi riguroasă a calităţii finisajelor, a lustruirii, a ţintuirii pietrelor şi al aspectului per ansamblu a bijuteriei realizate, iar după caz este trimisă la rectificări şi apoi recontrolata calitativ, fiind trimisă spre vânzare numai dacă întruneşte punctajul maxim al parametrilor calitativi. Constantin-Silver.ro oferă numai bijuterii cu un grad maximizat al calităţii materialelor folosite, al aurului, al pietrelor şi al calităţii generale a bijuterii

 

Distribuie dacă iți place:

Lasă un răspuns